Covid Call To Humanity
facebook custom custom custom custom custom 

Philippine Daily Inquirer publishes CCH open letter on forced vaccinations

The image below is a copy of a one-page full ad published by the Philippine Daily Inquirer (Inquirer) today, December 1, 2021. Inquirer is one of the largest newspapers in the Philippines. It has a reach of about 300,000 daily readers.

Read more
Philippine Daily Inquirer publishes CCH open letter on forced vaccinations

Hindi ka ba nagtataka?

- Tula ni Alexandria

Nang pandemya'y dumating
tao'y binalot ng takot
maraming namatay
sangkatauha'y nanghilakbot

Subalit kalaunan
agarang lunas ay natuklasan
ng mga doktor
na tila sundalong lumalaban.

Sa halip na mga doktor
ay itinuring na bayani,
anu ito't pagkundina
ang sa kanila ay iginanti.

Nakapagtatakang mga gobyerno
sa buong mundo ay tila bingi
at mga panukala ng mga
tunay na eksperto ay isinantabi.

Kaya naman pala
ganun na lamang ang takot,
sapagkat iba ang nais
ng mga gobyernong ialok.

Eksperimentong TUROK
sa atin ay pilit iniabot,
na animo'y tanging lunas
sa takot na sa ati'y bumalot.

Lunas daw na TUROK
ay dagliang tinanggap,
kahit pa epekto nito sa sangkatauha'y
di pa lubusang gagap.

Tila mga batang paslit
tayo ay sinuhulan
tanggapin lamang ang TUROK
na sa atin ay inilaan.

Subalit di lahat
ay ganap na napasunod,
kaya panggigipit
sa mga tao ay idinulot.

Galaw ay nilimitahan
maging hanapbuhay ay naapektuhan
sa di pagsunod
sa malaking kahibangan.

Matapos maiturok
sa nagtiwalang madla,
kapwa mahahawa at nakakahawa pa rin daw, may turok man o wala.

Karapatang pantao'y
walang patumanggang nilabag,
sangkatauha'y ginipit
ng mga gobyernong walang habag.

Araw, linggo at buwa'y lumipas
marami ang biglaang namatay,
mga tao'y nagkasakit
at may mga naratay.

Sa anung kadahilanan
mga gobyerno'y nagmamaang-maangan,
subalit halata namang
TUROK ang siyang dahilan.

Hanggang ilang TUROK
ang sa ati'y ibibigay
bago natin maarok
ang tunay nilang pakay.

Di nakagugulat
mga tao'y nag-aalsa,
sa iba't ibang dako ng mundo'y
gising na ang masa.

Sa matagal na pagkahimbing
mga Filipino'y kailan kaya magigising,
pagbalik sa normal
ay hindi darating.

Di ako magtataka
kung hanggang ngayo'y tulog ka pa,
Pagkat tangis ng mga biktima'y
sinisikil sa "social media."

Kalayaang gumalaw
na inagaw sa atin,
ay marapat lamang
na bawiin na natin.

Imulat ang mga mata,
magtanong at magsaliksik
maging kritikal tayo
at gamitin ang pag-iisip.

Hindi ka pa ba nagtataka?
Hindi ka pa ba napapagod
habang pikit mata'y
sa gobyerno'y sumusunod?